„Zrození má smysl pro tebe samého. Smrt pro ty druhé.“

Samozřejmě, že nenarozené dítě je ovlivňováno nejen psychickými pochody probíhajícími v jeho nejbližším okolí. Dítě je ovlivňováno i chemickými procesy a biochemickým prostředím v těle matky. Strava matky je oním nejbližším životním prostředím, v němž dítě žije. Je známá věc, že chutě matek se v těhotenství poněkud deformují. Mnoho žen, které drží celý život diety, se v těhotenství této diety vzdává, mnoho žen ztrácí jakékoliv zábrany. Do stravy těhotných se tak dostávají potraviny, kterým se ostatní lidé již rozumně vyhýbají.
Jinou chybu dělají těhotné ženy v tom, že se rozhodují pojednou požívat některou potravinu v daleko větší míře, než je běžné proto, aby dítě bylo zdravé. Setkal jsem se s matkami, které v těhotenství pijí několik litrů mléka, protože prý dítě potřebuje vápník a živiny v mléce obsažené. Do té doby se mléka nedotkly. Jejich dítě se může narodit zdravotně poškozené. Těhotná žena by se měla skutečně věnovat stravě, a tím i svému vnitřnímu prostředí, mimořádně pečlivě. Rozhodně je třeba, aby vysadila ze svého jídelníčku všechny potraviny, které jsou považovány za škodlivé či za nepříliš prospěšné. Veškeré drogy, včetně alkoholu, ale i rafinované cukry, zmrzlinu, kávu, uzeniny, těžká smažená jídla, příliš tučné potraviny.
V nevědomí člověka se ukládají takové momenty, se kterými vědomě nemůže plně žít a souhlasit. Mnoho a mnoho událostí, myšlenek, tužeb není možné uložit do vědomých vzpomínek. Ovlivňovali by negativně náš život, naše sociální začlenění. Také v nevědomí zůstávají takové události, které člověk prožil buď ve stavu, kdy jeho vědomí bylo značně zúžené, anebo ve stavech, kdy vědomí není ještě tak zcela rozvinuté. Tím mám na mysli mozek právě narozeného dítěte, ale i mozek kojence či batolete, kdy drtivou většinou vzpomínek a kontaktů se světem dítě ukládá do nevědomých struktur svého mozku.

Zdroj: Jonáš Josef, Tajenky života I. (Dveře stále otevřené), 2.vyd. Eminent, Praha 2008, str. 10-13, ISBN 80-85876-07-8
© 1995 Josef Jonáš Edition © 2008 Eminent

Categorysimba

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com