Současná doba je plná chytrých technologií, které nám v mnohém usnadňují život. Stejně tak ale mohou život i komplikovat. Elizabeth Dunnová a Ryan Dwyer, dva odborníci z Univerzity Britské Kolumbie v kanadském Vancouveru, během četných výzkumů vysledovali v souvislosti s moderními technologiemi jeden velmi nepříjemný a stále se rozšiřující trend.

„Stačí se rozhlédnout v restauraci. Lidé sedí u stolu, a místo aby si spolu povídali, všichni doslova zírají do svých telefonů. Proto nás zajímalo, zda a jak velký vliv na člověka takové chování má,” cituje vyjádření Ryana Dwyera, budoucího psychologa, server Time.

„Telefony mění naše pocity. Jde mnohdy o malý rozdíl, lidé si tak ani neuvědomí, jak technologie mění jejich sociální interakce,” vysvětlila Dunnová. Jak dodala, mnozí tak ani netuší, že je telefon pomalu ovládá. Výsledky svého zjištění odborníci prezentovali i v časopise Journal of Experimental Social Psychology.

Poslední léta se zájem MUDr. Josefa Jonáše soustředil na vývoj elektronického zařízení, do kterého shrnul všechny své detoxikační zkušenosti posledních dvaceti let. Jsme na prahu nového fenoménu digitálního a virtuálního světa? Stojíme u zrodu zcela jiného a nového přístupu ke zdraví? Bude konečně splněna věčná touha lidí po prevenci nemocí? Uvidíme! „Až to lidi pochopí, může to znamenat naprostý zlom v péči zdraví.“ říká MUDr. Josef Jonáš. Regenerační přístroj Marion – z nejnovějšího výzkumu MUDr. Josefa Jonáše, už na prahu stojí www.marion-jj.cz

Přístroj Marion podporuje a umožňuje odchod toxinů z těla. Jeho prostřednictvím může být tělesná rfegulace podporována a regulována. Vyčistěním organismu se pak lidské tělo může daleko lépe bránit nežádoucím toxinům a mikroorganismům. Je to neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi.

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com