Právě vyšlo nové číslo nejprodávanějšího časopisu v ČR – Epocha, které zařadilo do své rubriky Příběh úspěšné značky – článek o MUDr. Josefu Jonášovi. 

Příběh úspěšné značky

MUDr. Josef Jonáš
první zakladatel detoxikační metody v České republice

Co si představit pod pojmem úspěšná značka? Podnik? Výrobek? Úspěšnou značkou může být i člověk sám o sobě. Při vyslovení jeho jména se nám vybaví jeho tvář, práce a úspěšné výsledky.

Přední český odborník na tradiční čínskou medicínu MUDr. Josef Lucký, nedávno v jednom rozhovoru uvedl: „V naší republice jsem měli a máme významné přírodní léčitele, jako například Pátera Františka Ferdu nebo MUDr. Josefa Jonáše. Minulý režim k nim však příliš příznivý nebyl a potlačoval je.“ K tomu MUDr. Josef Jonáš dodává: „Režim je sice příznivější, ale potlačuje nás stále. Moc se toho nezměnilo. Od začátku bylo mým cílem založit vlastní originální školu pro léčitele, neboť léčebné výsledky jsou dobré. Chceme lidi uzdravovat a ne je dělat závislými na lécích… Přesto toho tento vystudovaný lékař, i badatel – samouk dokázal hodně.

První zásadní zlom
MUDr. Josef Jonáš se narodil v Náchodě. V pouhých 27 letech se stal primářem psychiatrického oddělení v Chomutově. K zásadnímu zlomu v jeho životě došlo, když se poprvé seznámil s knihou o akupunktuře. Natrefil na ni na neurologickém oddělení, v knihovně doktora Weignera. Tehdy existovala jako jediná, byla vydána v malém nákladu lékaři, kteří v rámci socialistického bloku působili v Koreji, kde se poprvé obeznámili s akupunkturou. Mladý doktor přečetl knížku jedním dechem a zdálo se mu, že všemu, co se v ní píše, naprosto rozumí.„Vzal jsem pak jehly a napíchal je jedné chronické pacientce, která dlouhé měsíce ležela s ukrutnými bolestmi v zádech. Druhého dne bolesti ustaly. Byli jsme oba v příjemném šoku, neuvěřitelné se stalo skutkem.“

Rychlý spád
Vše začalo nabírat rychlý spád. Další shodou náhod se v socialistickém Československu dostaly MUDr. Jonášovi do rukou „papíry“, v nichž byla popsána dietologická strava, makrobiologická strava ad. Bylo mi 33 let. Pomalu a postupně jsem se začal různými cestami seznamovat s přírodními metodami, shrnuté do pojmu přírodní léčba. Přišlo bylinkářství, homeopatie, biorezonance ad. Po revoluci však přišla také možnost vycestovat a tehdy jsem se v Německu prvně seznámil s Vollovou metodou. Všechny ostatní jsem pak postupně odbourával.“

Vollova metoda
Vollovou metodou lze zjistit nežádoucí toxiny ve fyzické i psychické rovině a nasadit určitou léčbu. Vollův přístroj (EAV) umožňuje i kontrolu toho, zda nasazená léčba vede k cíli.

Jonáš podnikatel
MUDr. Jonáš se naučil přístroj EAV bravurně ovládat. Těsně po listopadu 1989 se stal jedním z prvních podnikatelů u nás. Opustil post primáře psychiatrického oddělení a otevřel si soukromou poradnu celostní medicíny v Chomutově, poté i v Praze. Stal se prvním zakladatelem detoxikační metody v České republice. V roce 1995 založil se společníkem v Praze Institut celostní medicíny. V době největšího rozvoje v něm pracovalo 15 lékařů – léčitelů.
Blížil se přelom tisíciletí a také přelom v dalším osudu MUDr. Josefa Jonáše. Na podzim roku 1999 se stal spoluzakladatelem firmy Spiralis, která se z legislativních důvodů přejmenovala. Pod tímto názvem funguje dodnes.

Jonáš není
Bohatá je také literární činnost. MUDr. Jonáše. V roce 1988 vydává svou první knihu Křížovky života. Ta byla v nákladu 30 000 během hodiny vyprodána a v knihkupectvích visela cedule: Jonáš není. Kniha se v intervalech vydává pořád. A přibyla k ní řada dalších.

Jonáš je – Marion
Posledních pět let se zájem MUDr. Josefa Jonáše soustředil na vývoj elektronického zařízení, do kterého shrnul všechny své detoxikační zkušenosti posledních dvaceti let. Jsme na prahu nového fenoménu digitálního a virtuálního světa? Stojíme u zrodu zcela jiného a nového přístupu ke zdraví? Bude konečně splněna věčná touha lidí po prevenci nemocí? Uvidíme! Až to lidi pochopí, může to znamenat naprostý zlom v péči zdraví.“ říká MUDr. Josef Jonáš.
Regenerační přístroj Marion – z nejnovějšího výzkumu MUDr. Josefa Jonáše, na prahu stojí.
www.marion-jj.cz   

text: Alexandra Stušková, DiS.
foto: archiv MUDr. Josef Jonáš

Pozn. autorky – webové stránky Marion budou co nevidět spuštěny, řeší se už jen otázka legislativy, aby stránky nemohl „nikdo“ napadnout.

CategoryZajímavosti

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com