Má-li zdravá žena zachovávati zvláštní způsob života v čas těhotenství? Zajisté ne! Nechť se vystříhá všeho, co by jí škoditi mohlo, a nechť žije způsobem přirozeným.

Co zveme způsobem přirozeným života, krátce si zopakujeme: žena těhotná, zdravá, má míti dostatek potravy, která nepřivodí nemoci, dostatek čerstvého vzduchu, který jedině krev osvěžuje a zdravou činí, pohyb i klid se střídající, tedy práci i spánek, aby rovnováha těla i duše se udržela; střídmost v požitcích, zvláště po stránce pohlavní, rozumný oděv a pečlivé ošetřování kůže, které zachová i krásu.

To je rada zdánlivě prajednoduchá, ale přece mnoho paní buď z nevědomosti, buď ze slabosti vůči lidem a poměrům zrovna proti všemu tomu stále se bude prohřešovati. Snad tu bude lépe vyložiti, čeho třeba se střežiti, než raditi, co nutno činiti. Doba těhotenství jest tak důležitá pro matku i děcko, může se v ní položiti základ tu k neštěstí, tu k štěstí, že věru zasluhuje nejbedlivější pozornosti. Jest mnoho nastávajících matek, které žijí lehkomyslně den ode dne, nic se nestarajíce o posvátnost stavu toho, jiné zase příliš úzkostlivě a s přepjatou starostlivostí všímají si maličkostí a často hlavní věci též nepostřehnou. Tu jsou nutný jasné myšlenky, jasný názor, prohloubené vědomí zodpovědnosti vůči nenarozenému; to jediné zaplaší lehkomyslnost, ustálí a na pravou míru přivede přílišnou, až chorobnou úzkostlivost.

Zdroj: Dr. Anna Bayerová, Žena lékařkou, str. 451, Vídeň, vyd.: Jul. Müller, [1907]

Categorysimba

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com