Ve studii vydané v odborném časopise Enviromental Health Perspectives se to potvrdilo. „Přes řadu pokusů o jejich omezení jsou bromované zpomalovače hoření stále všude kolem nás a je jim vystaven téměř každý člověk – největší riziko přitom představují pro děti,“ uvedla profesorka Tracey Woodruffová. A přesně to také prokázal výzkum: pokud byla těmto látkám intenzivně vystavena těhotná matka, IQ dítěte se průměrně snížilo o 3,7 bodu. Studie přitom proběhla na přibližně 3000 dětí. „Nemusí se to zdát moc, ale pokud uvažujeme na úrovni celé populace, pak to znamená, že jsou spousty dětí, které potřebují pomoci a důsledky nesou jejich rodiny po zbytek života,“ uvádí Juleen Lamová, hlavní autorka práce.

Výsledky této práce již podpořila i americká Národní akademie věd a zahrnula je do souboru důkazů o nebezpečnosti těchto látek. Na problém s bromovanými zpomalovači hoření upozornili nedávno i čeští vědci. Zdravotní riziko podle studie expertů Karlovy univerzity představuje zejména prach, na který se bromované zpomalovače hoření dobře vážou. Není proto dobré dlouho pobývat v uzavřených (a zejména nevětraných) prostorách, kde se takové prachové částice obvykle v hojném množství nacházejí. Při vdechování tohoto prachu se bromované zpomalovače hoření postupně hromadí v tkáních, což může později vést až ke zdravotním komplikacím, jako je narušení hormonálního systému. Látky, které mají schopnost napodobit funkci hormonů a působit v tomto směru potíže, se označují jako tzv. endokrinní disruptory.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2204131-zpomalovace-horeni-snizuji-detskou-inteligenci-tvrdi-studie-jsou-vsude

Categorysimba

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com