Informace

Firma Marion s.r.o. vedena MUDr. Josefem Jonášem má velký zájem na vzkříšení původních detoxikačních ideí, které mají základ v praxi – v letech 1980 – 2000. Na těchto základech MUDr. Josef Jonáš založil stále se vyvíjející model detoxikace. V současné době je tento systém velmi dobře funkční.
Do konce roku 2018 bude mít firma Marion s.r.o. k dispozici cca 40 registrovaných přípravků, což je dostatečný počet ke zvládnutí naprosté většiny zdravotních problémů.

Nyní přichází na trh první série 11 přípravků, do konce léta přijde série druhá.

Bližší informace zde: http://marion-jj.cz/aktuality/informace-2/

CategoryMarion, Zajímavosti

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny

Vytvořil IMCerny.com